top of page
ไม่เสียค่าใช้จ่าย! ไม่ต้องรอคิว! 
รพ. ศุภมิตรให้บริการรักษาผู้ป่วยต้อกระจก
สำหรับผู้ที่มีสิทธิข้าราชการ สิทธิกรมบัญชีกลางแบบเบิกจ่ายตรง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 098-825-1540
Line ID: SupamitrCataract 

ตรวจสอบสิทธิ

เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

การผ่าตัดต้อกระจก ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

bottom of page