สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้โดยไม่ต้องลงทะบียน

VISIT US

 

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

(Supamitr General Hospital) 

 

76 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง

อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี

72000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

098-825-1540

CALL

Tel:  035 523777 ต่อ 4105,4106

  • Wix Facebook page

@2016 SupamitrEyeCenter.com